Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl51jlXKVm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
  • hZWZl51jlXKVm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylW1xcJZwsbA.
2013

Company Menu

Why Intel Products Vietnam?

Intel không những dẫn đầu thế giới về công nghệ bán dẫn mới mà còn tích cực phát triển công nghệ, sản phẩm và luôn đưa ra những sáng kiến để liên tục nâng cao cuộc sống con người và hỗ trợ tối ưu cho công việc của nhân loại.

"Tầm nhìn của chúng tôi là loại bỏ sự phức tạp và hạn chế của điện toán—mãi mãi—và tạo ra một phương thức hoàn toàn mới, trực quan hơn, tự nhiên hơn và nhập vai hơn để tương tác với công nghệ."
― Sanjay Vora, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc về Trải nghiệm người dùng của Intel

Trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Điện toán cá nhân đã bước vào một kỷ nguyên mới. Thay vì trông chờ vào một thiết bị duy nhất, xung quanh chúng ta hiện nay có nhiều thiết bị tại nhà và tại cơ quan—máy tính xách tay, máy tính gia đình, điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV—tất cả các thiết bị này đều giúp chúng ta giữ liên lạc và nâng cao hiệu suất làm việc.

Tại Intel, chúng tôi xem công nghệ hơn cả một công cụ thiết thực. Chúng tôi hình dung nó như phần mở rộng thật sự của bản ngã sáng tạo, tự nhiên, nâng cao kỳ vọng về mức độ trực quan và hữu ích của các thiết bị và môi trường, dù là chủ động đáp ứng nhu cầu, giải phóng khỏi các dây cáp bó buộc chúng ta hay loại bỏ sự cần thiết phải nhớ vô số các mật khẩu.

Chúng tôi quyết tâm làm công nghệ trở nên tự nhiên hơn. Thay đổi mọi thứ cần có sự tham gia của tất cả mọi người và Intel là người dẫn đường. Khi mang toàn bộ hệ sinh thái lại với nhau để tạo ra các trải nghiệm này, chúng tôi đang xây dựng  một thế giới trong đó mong muốn và nhu cầu của bạn được đoán trước để làm cuộc sống trở nên dễ dàng hơn và tốt đẹp hơn.

Chúng tôi đang biến công nghệ trở thành một trải nghiệm cá nhân đích thực—bắt đầu với Intel Inside®.

Inside review about Intel Products Vietnam

4.3
4 reviews
100%
employees recommend this company to friends
hZWZl51jlXKVm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...